Leefomgeving van de schapen

Leefomgeving van de schapen

Op en direct rond de weide is er gedurende vele jaren gewerkt aan biodiversiteit. De schapen leven in de omgeving van Schalkhaar.  Rond de saladebuffetten (schapenweiden) zijn diverse houtwallen, paddenpoelen en houthopen waar vanuit verschillende soorten flora en fauna leven.

Ook is er een overwinteringsbunker gemaakt voor salamanders, hier is o.a. de kamsalamander waargenomen. Ieder jaar in september gaan de salamanders uit de poelen en zoeken op land een winterplekje. Dit plekje moet vorstvrij zijn, vochtig, maar weer niet te vochtig. In de “salamanderkelder” zijn vele overgangen van droog naar vochtig gemaakt. Er is een dikke laag mat materialen, waar de salamanders tussendoor kunnen kruipen, om hun ideale vorstvrije plekje te vinden.

Hier onder staat een kleine lijst met soorten die zijn waargenomen in en direct rond het gebied waar de schapen (en ezels) leven, voor een meldingen lijst uit de bredere omgeving die regelmatig wordt bijgewerkt kan je hier klikken.

fauna:                                                                  flora:

 • IJsvogel                                                         •  Zomereik
 • Groene Specht                                             •  Scherpe Boterbloem
 • Zwarte Specht                                              • Zandteunisbloem
 • Boompieper                                                  • Kruipbrem
 • Bosuil                                                             • Kleinemaagdenpalm
 • Goudvink
 • Buizerd
 • Zilverreiger
 • Ooievaar
 • Wilde Eenden
 • Kleine Watersalamander
 • Kleine ijsvogelvlinder
 • Rode Eekhoorn
 • Boommarter
 • Hazen en konnijnen
 • Vleermuizen
 • Bruine Rat
 • Mol

kaart-3

via: wechelerveld

frieswijkerweg